Agentuurist - REKLAAMFOTO I +372 5190 9999

AGENTUURIST


Reklaamfoto

Reklaamfotol on oluline kaal ja mõju iga ettevõtte majandustulemustele, reklaamfoto võimaldab mõjutada tarbija ostukäitumist ja seeläbi kasvatada kaupade/teenuste läbimüüki, kuid reklaamfoto eesmärk ei seisne ainuüksi müügitulemuste stimuleerimises, vaid selle kandepind on oluliselt ulatuslikum. Näiteks on ettevõtetel võimalik läbi põhjalikult analüüsitud reklaamfoto luua oma tootest/teenusest sedavõrd selge sõnum, et tarbija mõistab ka toote mittesobivust oma vajadustega, mis omakorda vähendab negatiivset tarbijakogemust, ehk teisisõnu aitab reklaamfoto jõuda õige sihtgrupini soodsaimal võimalikul viisil. Reklaamfoto ei ole pelgalt pilt esemest vaid põhjalikult analüüsitud ja eesmärgile toetuv visuaalne väljendus tootest/teenusest. Hea ja töötava reklaamfoto retsept koosneb fototehniliste võimaluste ärakasutamisest, psühholoogiast ning turundus- ja müügialastest teadmistes, mille idee seisneb eesmärgipärases sihtrühma mõjutamises. Reklaamfoto lisab väärtust ja toob esile toote/teenuse kasutamisest saadavat kasu. Reklaamfoto kasvatab restoranide külastatavust, muudab atraktiivseks reisisihtkohad, muudab ihaldusväärseks tehnoloogiad jpm. Reklaamfoto leiab kasutust pea kõikides valdkondades ja omab üha olulisemat tähtsust kogu turunduse protsessist. Reklaamfotol on oma koht nii ettevõtete sise- kommunikatsiooni korraldamisel, kui ettevõtetest väljapoole suunatud turundustegevusel.


Tootefoto

Tootefoto, see võib esmapilgul tunduda vaid “klõps” turustatavast tootest, kuid mitte alati ei ole see nii. Kvaliteetne tootefoto on tänases kiiresti muutuvas majanduskeskonnas ja turustuskanalites müügiedu saavutamise seisukohast elulise tähtsusega. Seega tuleb tootefoto loomisel pöörata kõrgendatud tähelepanu selle kasutuseesmärgile ja oodatud tulemustele. Tootefoto loomisel tuleb lähtuda eesmärgist, kus analüüsitakse loodava foto mõju soovitud tulemustele, teisisõnu luuakse tootest foto, millega tuuakse parimal võimalikul viisil välja just eesmärki teenivad toote omadused ja sõnum, sealjuures võttes arvesse millistes kanalites ja keskonnas fotot kasutama hakatakse.


Droonifoto

Ei erine oma ideoloogilisest põhimõttest reklaamfotost, ta kannab endas sama eesmärki, kuid on suunatud spetsiifilisemate vajadustega sihtrühmale. Droonifotograafia on uus ja perspektiivikas valdkond, mis areneb kiiresti. Droonifoto võimaldab luua muljetavaldavaid fotosid kinnisvarast, liiklussõlmedest, korruse vaadetest planeeritavate ehitiste müügimaterjali koostamisel, droonifoto loob reklaamfotograafiale täiendava mõõtme ja võimaldab lahendada olukordi, mis tavalise fototehnikaga pole võimalik.


Powered by SmugMug Log In